När det gäller ekonomisk brottslighet har den ingen egen lag eller liknande. Ekobrott är nämligen inte bara en slags brott utan det är ett samlingsnamn för många olika fall. Men vad kan egentligen vara bra att veta om ekobrotten?

Finns det anledningar till varför inte alla åker fast?

Precis som när det gäller andra brott kan man inte ha bevakning på alla medborgare. Man kan faktiskt inte upptäcka alla brott och allt som upptäcks utreds inte heller. Ibland är det helt enkelt okunskap som ligger bakom och då är det viktigt att man ser till att speciellt nystartade företag får mycket information.

Vad gör man om ett brott upptäcks?

Om man upptäcker ett ekobrott kan det vara bra att man kollar upp så att det verkligen är ett brott som äger rum. Om så är fallet kan man kontakta ekobrottsmyndigheten. Man kan också kontakta polisen direkt och då bör man berätta vem man är, var brottet har begåtts, vad som har skett med mera. Online finns det också en blankett som kan användas.

Är det ett ekobrott att ta ut pengar från någons konto?

Ibland kan man få en fråga om man kan ta ut pengar med någon annans bankkort. I sig är det inte olagligt men många gånger kan banken sätta upp regler för att man inte får dela med sig av sin kortkod med mera. Om det däremot är så att man blir ombedd att dela ut pengarna man tagit ut till andra personer kan det handla om att personen försöker betala svart arbetskraft. Så behöver inte vara fallet men om man vill vara säker på att man inte straffas för medhjälp till skattebrott eller liknande kan det vara klokt att tacka nej.

Ekobrott på börsen

Det kan förekomma att man som privatperson får tips eller information om börsen som inte har blivit offentlig. Den informationen får inte användas. Det är ett brott.