Gängvåld i Sverige är inget nytt fenomen och utgör en del av den övergripande kriminaliteten i samhället. Under 1990-och 2000-talen har gängvåld ökat med framväxten av olika MC gäng och etniska kriminella gäng. Gängvåld fortsätter att öka i svenska tätorter och har blivit allt mer rått under senare år.

Nedan kikar vi närmare på detta sociala fenomen och vad den svenska polisen gör för att förhindra brott. Vi rundar av med att blicka mot framtiden.

Gängstatistik

Gängrelaterat våld i Sverige har ökat kraftigt under senare år. Ny statistik visar att det finns till exempel cirka 50 kriminella gäng i Stockholm. Dessa gäng inkluderar omkring 1500 kriminella gängmedlemmar i huvudstaden. Gängstatistik inkluderar olika former av kriminalitet. En undersökning utförd av Aftonbladet fokuserade på gängrelaterade skjutningar i Stockholm, Göteborg och Malmö under perioden 2011-2018. Under denna period skottskadades 520 personer och 131 dödades i Sveriges tre största städer.

Statistik från Brå visar att 6,4 % av svenska befolkningen utsattes för personliga hot 2006.

År 2018 hade andelen ökat till 9,1 %. Detta motsvarar en ökning med 42 % under denna period.

Andelen personer utsatta för trakasserier har ökat från 4,9 % 2006 till 8,2 % 2018. Detta är en ökning med drygt 67 % under denna period. Även andelen personrån ökade under denna period.

År 2006 var det 0,8 % jämfört med 1,4 % 2018. Detta motsvarar en ökning med 75 % under den studerade tidsperioden.

Andelen sexualbrott ökade våldsamt från 1,5 % 2006 till 9,1 % 2018. Personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i brottsstatistiken.

Polisens uppgifter

Polisen samarbetar med andra myndigheter med att förebygga gängrelaterad och annan kriminalitet. Antalet poliser spelar en central roll i detta sammanhang. Under till exempel perioden 2006 – 2010 så satsade regeringen på att öka polisstyrkan i Sverige med 2500 nya poliser. Stor del av polisens arbete fokuseras på följande områden:

 • Insatser riktade mot ungdomar
 • Insatser i trafiken
 • Insatser i krogmiljö
 • Insatser i samverkan
 • Insatser för att öka polisens synlighet i samhället

I september 2019 presenterade regeringen ett omfattande program med syftet att få bukt med den ökande gängrelaterade kriminaliteten i Sverige. Det så kallade 34-punkts programmet omfattar bland annat följande åtgärder som skall förhindra brott:

 • Ge polisen bättre möjligheter till husrannsakan kopplat till skjutningar och gängmiljöer
 • Obligatorisk häktning för fler brott
 • Ordningsvakter som avlastning för polisen
 • Förbättrade åtgärder mot kriminella ungdomar
 • Skärpta straff för personer som rekryterar unga till kriminalitet
 • Skärpta straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser
 • Skärpta straff för vapen- och sprängrelaterade brott
 • Skärpta straff för personer som överlåter narkotika till andra

Framtiden

Den kraftigt ökade gängkriminaliteten i Sverige har tvingat regering och polisen till ett större fokus på att förhindra brott. Framtiden får utvisa om det nya brottsförebyggande programmet kommer leda till minskat gängvåld och ungdomskriminalitet i Sverige.