En polis kan ha relativt långa arbetspass. Det kan vara jourer, kvällsjobb, nattjobb eller helgjobb. Arbetspassens innehåll kan också variera stort. Ibland går det ut på att man bara åker runt, håller lite trafikkontroller eller hjälper människor med att skaffa pass. Andra gånger kan man hålla vittnesmål med mera. Men arbetspassen kan också vara långt mer allvarliga än så. Men det är viktigt att se till att man gör andra saker när man inte arbetar.

Ta undan allt arbete och bara var

När man slutar arbetet för dagen är det viktigt att tänka på att man försöker få bort alla tankar på arbete. Även om man är polis måste man komma ihåg att man inte kan göra allt på egen hand.

Lugn och ro behövs

Det gäller att man får lite lugn och ro på sin fritid. Man behöver inte ha sin telefon på hela dygnet runt om man inte har jour eller liknande. Om man alltid svarar i telefonen, håller koll på vilka fall som finns inne med mera kommer det troligen inte att ta speciellt lång tid innan man är utbränd eller har gått in i väggen. Stressen kommer snart att vara så stor att man inte kan hantera den.

Ta inte för mycket arbete

Inom polisyrket är det lätt hänt att man tar på sig för mycket arbete. Det kan handla om att man tar andras pass, att man ställer upp och hjälper till med olika saker utanför arbetstid eller att man rycker in extra vid större händelser. Det är dock klokt att tänka på att man undviker att ta på sig allt för mycket arbete. Om man har en familj behöver man till exempel också ha tid att ta hand om dem och det räcker inte med att bara komma hem någon gång ibland för att hälsa på.