Polisen är en kritisk institution i det svenska rättssamhället. I Sverige arbetar polisen dygnet runt med att göra vardagen säkrare för oss medborgare. Inom polisen så finns det olika avdelningar med olika ansvarsområden.

Det finns till exempel vanliga stadspoliser, ridande poliser och hundförare. Andra avdelningar är insatspoliser och narkotikapoliser. En annan viktig avdelning är säkerhetspolisen som vi kikar närmare på nedan.

Säkerhetspolisen i Sverige

Det finns idag omkring 1400 säkerhetspoliser i Sverige. Som namnet avslöjar så fokuserar denna avdelning på att göra Sverige tryggare för både dig och mig. Utifrån visionen är ”Ett säkert Sverige” arbetar säkerhetspolisen för att slå vakt om det demokratiska och öppna samhället i Sverige.

Vad gör en säkerhetspolis?

Säkerhetspoliser spelar en viktig roll i det svenska samhället. Säkerhetspoliser har en rad kritiska arbetsuppgifter och ansvarsområden:

  • Bekämpning av terrorism
  • Förebygger och bekämpning av brott mot Sveriges säkerhet
  • Beskydda den centrala statsledningen i Sverige

Syftet med dessa fokusområden är att försvara den svenska demokratin och den nationella säkerheten. För individen betyder detta att hans eller hennes medborgerliga frihet och rättigheter försvaras.

Karriär inom säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen erbjuder karriärmöjligheter till individer med blandad bakgrund. Omkring hälften av kårens anställa är utbildade internt inom polisen. Säkerhetspolisen har också anställda med bakgrund som jurister, psykologer, språkvetare, samhällsvetare och ingenjörer. Funderar du själv på eller känner du någon som är intresserad att arbeta inom säkerhetspolisen? Vilken erfarenhet och kompetents som krävs beror helt på vilken befattning det gäller.

Mångfald och jämlikhet inom säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen ser sig som en integrerad del av det mångkulturella svenska samhället. Avdelningen betonar därför vikten av mångfald inom sin personalstyrka. Personer med olika bakgrund kan erbjuda olika unika kompetenser. Ett annat viktigt mål inom säkerhetspolisen är en jämn könsfördelning mellan manliga och kvinnliga medarbetare.

Vad krävs för att bli säkerhetspolis?

Säkerhetspolisens huvudkontor ligger i Solna men avdelningen är aktiv i hela landet. Det finns olika krav för att kunna söka en tjänst inom säkerhetspolisen. Potentiella kandidater måste uppfylla följande krav:

  • ha relevant kompetens och erfarenhet för den specifika tjänsten
  • svenskt medborgarskap är obligatoriskt
  • Genomgå säkerhetsprövning – kandidaten måste bli godkänd eftersom arbetet är sekretessbelagt.

Work-Life Balance och Hälsa

Arbetet inom säkerhetspolisen kan emellanåt vara hårt, både psykiskt och fysiskt. Samtidigt så är säkerhetspolisens anställda vanliga människor precis som du och jag. För att säkerställa en professionell arbetsplats där medarbetarna trivs så läggs det stor fokus på följande:

  • Bra balans mellan de anställdas privatliv och arbetsliv.
  • Goda möjligheter till friskvård – säkerhetspolisen har egna lokaler som erbjuder både gruppträning och individuell träning.