Tunnelbanan i Stockholm är en plats fylld av människor som ska till olika destinationer, här samlas människor i olika åldrar under dygnets alla timmar. Det kan vara en behaglig plats under dagtid men på kvällarna särskilt under helgerna kan här ske en hel del brott och störningar i olika former. Utöver säkerhetsvakter och alla annan SL personal kan även polis komma att tillkallas-Tunnelbanepolisen.

Polisen tillkallas av väktare som är först på plats och som patrullerar tunnelbanan med extra förstärkning just på helger. Det är en specialiserad styrka med extra bra kompetens. Många av incidenterna dessa får hantera är alkohol och drogpåverkade människor, det är därför givetvis extra viktigt med kompetent personal.

Polisens arbete i just tunnelbanan tycks intressera oss svenskar så pass mycket att det idag tom. kommit en serie på tv där vi kan följa arbetet. Här kan vi se hur väktare och polis samarbetar i gripandet och omhändertagandet av påverkade människor.

Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Och just eftersom tunnelbanan i Stockholm kan vara en otrygg plats är polisens insats här extra viktig.

Efter ett antal incidenter i just tunnelbanan har polisens och väktarnas rykte och anseende hos medborgarna i perioder inte varit god. Det har handlat om övervåld i gripandet av en gravid kvinna vid Hötorget i Stockholm. Kvinnan i fråga vägrade att uppvisa färdbevis. Dock prövades incidenten i domstol där det uppvisades att inget brott föregåtts, trots detta har spår sats i medborgarnas minne vilket givetvis är problematiskt för svensk polis.