Här kan du läsa mer om olika uppdrag som poliser kan behöva utföra. Du får också läsa om de förväntningar många har på polisyrket mot hur det egentligen är.