Som polis kan man behöva utföra flera olika uppdrag under en arbetsdag. Polisyrket handlar nämligen inte bara om att utföra en arbetsuppgift utan man måste kunna en hel del. Men vilka uppdrag kan man få göra?

Kontorsarbete

Kontorsarbete inom polisen kan innefatta en hel del olika saker. Det kan vara rapporter som behöver skrivas, papper som ska sorteras med mera. Man kan också behöva samla in bevis och se till att de hamnar på rätt ställe. Kontorsarbetet betyder också att hjälpa människor med att göra anmälningar, med att skapa pass åt dem och liknande. Ibland kan det också finnas frågor att besvara från allämnheten.

Förhör

Att hålla förhör tillhör också polisens arbetsuppgifter. Ofta kan det ha hänt saker tidigare som gör att kompletterande förhör måste hållas och så vidare. Det kan också vara så att ny fakta har kommit till, eller så har man inte kunnat hålla förhören innan då personer kan ha varit chockade eller allvarligt skadade.

Att hålla förhör är ofta en mycket viktig uppgift. Som polis får man inte vinkla det personerna säger åt något håll. Man får inte heller leda frågorna som ställs åt ett visst håll för att till exempel få dem som förhörs att säga att en viss person är skyldig.

Brottsplatsutredningar

En annan arbetsuppgift är att utreda olika brott. Det kan handla om att man får åka ut till en brottsplats och samla ihop bevis. Man kan också behöva undersöka lite om vad som egentligen har hänt på en plats. Det sker ibland att det kommer in ett larm om försvunna personer eller om att det luktar mystiskt någonstans. Då är det ofta polisen som kallas till platsen för att undersöka vad det är som sker. Om det visar sig att något har skett är det också polisen som underrättar de anhöriga runt omkring.