Ekonomisk brottslighet är brott som ofta utförs av näringsverksamheter och företag av olika slag. Fenomenet kallas också för ekobrott. Inom Sverige är det skattebrott och bokföringsbrott som är de allra största kategorierna och det är nästan 90 % av alla ekobrott som misstänks äga rum i landet. Men vad är skattebrott och bokföringsbrott egentligen?

Skattebrott

Ett skattebrott är ett brott där en företagare eller annan person genom olika olagliga metoder försöker komma undan att beskattas. Det kan helt enkelt vara så att man försöker dölja sina inkomster, att man inte lämnar in deklarationer med mera trots att man har fått förelägganden samt mycket annat. Att begå skattebrott är straffbart och det regleras i lag.

Bokföringsbrott

Ett bokföringsbrott är det som sker när ett företag eller en annan näringsverksamhet inte vill eller helt enkelt underlåter att föra en bokföring. I dag kan man föra bokföring antingen i bokföringsprogram eller manuellt. Om man använder sig av papper och penna ska man inte kunna ändra i ordning med mera.

Ett bokföringsbrott är ett allvarligt brott och som företagare kan man straffas med antingen böter eller fängelse. Man kan också förläggas med förbud mot att driva näringsverksamhet. Det betyder att man inte får fortsätta att driva ett eget företag. Man får inte heller starta bolag, stiftelser eller liknande.

Det finns också andra typer av ekonomisk brottslighet men det är inte lika vanligt att man upptäcker de varianterna. Det är dessutom som så att många som begår mindre ekonomiska brott ofta kommer undan. Det kan till exempel vara som så att man lyckas förklara sig ur situationen eller så har man helt enkelt bara tur att man kommer undan de granskande myndigheterna. Men det kan vara bra att tänka på att man någon gång troligen kommer att behöva visa upp bokföring med mera, och till slut kan avslöjandet komma.